Główny sponsor

 

 

„ABC pierwszej pomocy”

16 października, w Światowy Dzień Przywracania Akcji Serca grupa 13 uczniów z klasy 3a zakończyła serię 10 spotkań „ABC pierwszej pomocy”. Projekt został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielki edukacji dla bezpieczeństwa – panie Joannę Milczarek i Katarzynę Sobczak.

Spotkania te miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

W czasie zajęć uczniowie doskonalili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Uczyli się o tym, jakie niebezpieczeństwa mogą występować w życiu codziennym i jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia. Dzieci zgłębiały wiedzę i ćwiczyły umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia, krwotoku i złamania oraz utraty przytomności. Uczestnicy zajęć oglądali filmy instruktażowe, ćwiczyli na współuczestniczących zakładanie prostych opatrunków, właściwe ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Dzieci biorące udział w zajęciach nabywały umiejętności kontaktowania się ze służbami ratownictwa w razie wypadku oraz przy zagrożeniu zdrowia i życia, co jak się okazuje w praktyce nie zawsze jest rzeczą prostą.

Duże wrażenie na dzieciach zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się poprawnego uciskania klatki piersiowej u osób z zatrzymaniem oddechu.

Uczniowie doskonale radzili sobie z podejmowanymi działaniami. Z łatwością przyswajali wiedzę i wykorzystywali ją w praktyce.

Ostatnim zadaniem dla uczniów było napisanie testu składającego się z 15 pytań. 6 uczniów uzyskało wynik powyżej 90% i zostali oni nagrodzeni przez Panią Dyrektor drobnymi upominkami.

Oczywiście szkolenie nie zrobi z trzecioklasistów profesjonalnych ratowników, ale nauczy ich radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.

Jesteśmy bardzo dumne z naszych małych ratowników – z ich wiedzy, zaangażowania i świadomości, jak ważną umiejętnością jest pierwsza pomoc przedmedyczna.

~GALERIA~

 

Odpłatność za obiady za listopad 2020 r.

Pełna odpłatność za obiady za listopad 2020 r. wynosi  90,00 zł. /po odliczeniu dnia 14.10.2020 r./

Wpłaty za obiady należy dokonać drogą elektroniczną do dnia 25.10.2020 r.

na nr konta 91 9283 0006 0031 0095 2000 0870 /w tytule wpłaty wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, szkoła. np. Jan Kowalski, 3a,październik, SPKB

 

Dowód wpłaty, na podstawie którego zostanie wydany karnet obiadowy, proszę dostarczyć drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

do dnia 28.10.2020 r.

 

 

Dary jesieni

W tym tygodniu grupa przedszkolna poznała jesienne owoce. Na zajęciach sensorycznych dzieci malowały stopami: jabłko, gruszkę, śliwkę i dynię. Interpretowali utwór muzyczny „Malowana Jesień” za pomocą ruchu i wykonywali pracę plastyczną z wykorzystaniem kaszy: gryczanej, jaglanej i manny.

~GALERIA~

 

Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

 

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2020/2021

Warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej na rok 2020/2021

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

 

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

6 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.

Rachmistrze telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00.  W tych godzinach telefonu mogą się spodziewać ci użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie spisali jeszcze swojego gospodarstwa przez Internet.

Lista numerów, z których będą dzwonić rachmistrzowie spisowi, będzie dostępna na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Będzie też można zweryfikować dzwoniącego przez infolinię.

Jakie są zalety spisu przez telefon? Jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Wypełnieniem formularza zajmuje się rachmistrz, rolnik musi mu tylko podać potrzebne informacje. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Główny Urząd Statystyczny.

Wadą tego rozwiązania jest to, że odbierając telefon rolnik może być zajęty pracą lub nie będzie w tym momencie przygotowany do spisu. Dlatego w pierwszej kolejności warto korzystać z najwygodniejszej metody, czyli samospisu internetowego – wypełniając elektroniczny formularz w domu lub w Gminnym Punkcie Spisowym.

Można też spisać się przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Należy wybrać przeznaczony dla spisu telefonicznego kanał „1”, a następnie z pomocą rachmistrza wypełnić spis (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

 

Bóbr - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

 

Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszam na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 13 października 2020 o godzinie 11:30 w sali 38.

 

Jesienne drzewa

W ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych uczniowie z grupy przedszkolnej nauczyli się rozpoznawać drzewa liściaste i iglaste a także ich owoce. Przedszkolaki miały okazję spacerować po jesiennej ścieżce sensorycznej, wykonanej z orzechów, kasztanów, żołędzi i szyszek. Ścieżka sensoryczna ma duże znaczenie dla małych stópek dzieci, usprawnia między innymi motorykę dużą, rozwija wrażenia dotykowe i stymuluję receptory. Świetną zabawę dla najmłodszych stanowiło również malowanie farbami na świeżym powietrzu. Efektem pracy były wielobarwne jesienne drzewa.

~GALERIA~

 

Zapisy do konkursu Pix Programming Challenge PL

Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Zarówno udział w konkursie jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne! Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej oraz średniej. Konkurs składa się z 3 etapów: Eliminacji, Półfinałów oraz Finałów. Finał polskiej edycji konkursu Pix Programming Challenge odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli). Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

 

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie proszę o jak najszybszy kontakt poprzez dziennik elektroniczny - Paweł Rzeczycki

 

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie rolnym.

Informacje zebrane podczas badań statystycznych dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl