Do zobaczenia za:

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 dziękujemy wszystkim Rodzicom oraz Uczniom za kolejny rok pracy i wysiłku, za wszystkie dobre chwile.
Życzymy udanych i słonecznych wakacji wolnych od trosk życia codziennego, dobrego wypoczynku ogrzanego słońcem, miłych spotkań, okazji do uśmiechu, wielu chwil wartych wspomnień oraz tego, abyśmy wszyscy spotkali się we wrześniu z nowym zapasem sił.

Naszym Absolwentom i ich Rodzicom życzymy powodzenia i sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym!

Dyrektor i Pracownicy Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Terminy egzaminów poprawkowych - 2016

matematyka - 25.08.2016 r. godz. 9:00

język angielski - 26.08.2016 r. godz. 9:00

chemia - 26.08.2016 r. godz.9:00

język niemiecki - 26.08.2016 r. godz. 10:30

historia  -26.08.2016 r. godz. 10:30

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

wykaz zbiorczy

 


 

Oddział przedszkolny "0"

 


 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

 


 

GIMNAZJUM

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - oddział przedszkolny

~GALERIA~

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

~GALERIA~

 

U W A G A !

U W A G A !

Od 1 września 2016 r. zostają wprowadzone „Karnety obiadowe”.

Uczniowie bez ważnego „ karnetu obiadowego” nie będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej.

Wszelkich informacji dotyczących w/w zmian udziela intendentka szkoły.

Zgłoszenia na obiady na rok szkolny 2016/2017 proszę składać u intendenta szkoły

od 29 sierpnia 2016 r.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM

I. Postanowienia ogólne

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.

2. Stołówka zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

3. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły , Kierownika Świetlicy i intendenta szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Organem Prowadzącym.

4. Opłatę za posiłek w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów /tzw. wsad do kotła/ dla uczniów, dla pracowników o dodatkowy koszt utrzymania stołówki.

5. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:50 według „Harmonogramu wydawania obiadów” umieszczonego na tablicy informacyjnej.

6. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej.

7. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy informacyjnej.

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

-uczniowie wnoszący opłaty indywidualne na podstawie „ Zgłoszenia ucznia na obiady w roku szkolnym …” złożonego przez rodziców lub opiekunów dziecka u intendenta szkoły,

- uczniowie, których dożywianie finansuje GOPS i MOPS na podstawie wydanych decyzji,

- nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

2. Obiady wydawane są tylko na podstawie ważnej „Karty obiadowej”.

3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

III. Wnoszenie opłat za posiłki

1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 28 dnia każdego miesiąca u intendenta szkoły lub drogą elektroniczną na rachunek szkoły:

Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim, ul. Olimpijska 1, 96-513 Nowa Sucha,

Bank Spółdzielczy - 64 9283 0006 0033 5825 2000 0010.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata np. Jan Kowalski, 1a, wrzesień.

W przypadku, kiedy dziecko spożywa posiłki w wybrane dni tygodnia należy je wymienić w tytule przelewu.

2. Osoby dokonujące wpłaty drogą elektroniczną zobowiązane są do okazania intendentce dowodu wpłaty, na podstawie którego zostanie wydana „Karta obiadowa” upoważniająca do wstępu na stołówkę szkolną.

3. Informacje dotyczące kwoty odpłatności za obiady za dany miesiąc zamieszczane są na tablicy ogłoszeń.

IV. Zwroty za niewykorzystane obiady

1. Planowaną nieobecność /zawody, wycieczki, kino, teatr itp./ należy zgłosić intendentowi szkoły dwa dni wcześniej.

2. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 9.00 intendentowi szkoły.

Uwaga! jednodniowe nieobecności dziecka nie podlegają odliczeniu.

3. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.

Uwaga! wszelkie zwroty za niewykorzystane obiady będą możliwe po okazaniu intendentowi „Karty obiadowej” za miniony miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

V. Zasady zachowania na stołówce

1. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaków przed stołówką.

2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.

5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.

VI. Postanowienia końcowe

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim.

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

 

 

 

WYNIKI KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH

 

I KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ BRYŁĘ MATEMATYCZNĄ:

1. Jakub Kalinowski kl. VI a

2. Mateusz Bąba kl. IV b

3. Marcelina Więcek kl. V a

II JEDEN Z DZIESIĘCIU DLA KLAS IV:

1. Dominika Waląg kl. IV b

2. Mateusz Bąba kl. IV b

3. Szymon Jaczyński kl. IV b

JEDEN Z DZIESIĘCIU DLA KLAS V:

1. Szymon Komendarek kl. V b

2. Paweł Szewczyk kl. V c

3. Bartosz Wileński kl. V c

JEDEN Z DZIESIĘCIU DLA KLAS VI:

1. Aleksandra Wojciechowska kl. VI b

2. Olaf Wołosz kl. VI a

3. Jakub Bąba kl. VI a

III MISTRZ MATEMATYKI DLA KLAS IV:

1. Mateusz Bąba kl. IV b

2. Maria Tabara kl. IV a

3. Szymon Skorupa kl. IV b

MISTRZ MATEMATYKI DLA KLAS V:

1. Jakub Bartosiewicz kl. V b

2. Maks Żakowski kl. V c

3. Antoni Łażewski kl. V c

4. Jan Strzelczyk kl. V c

5. Damian Pętlak kl. V a

6. Mateusz Tylkowski kl. V b

MISTRZ MATEMATYKI DLA KLAS VI:

1. Jakub Bąba kl. VI a

2. Wiktor Gratys kl. VI a

3. Błażej Dąbrowski kl. VI a

4. Olaf Wołosz kl. VI a

5. Aleksandra Wojciechowska kl. VI b

IV KÓŁKO I KRZYŻYK DLA KLAS IV:

1. Klasa IV b

2. Klasa IV a

KÓŁKO I KRZYŻYK DLA KLAS V:

1. Klasa V c

2. Klasa V a

3. Klasa V b

KÓŁKO I KRZYŻYK DLA KLAS VI:

1. Klasa VI a

2. Klasa VI c

 

3. Klasa VI b

 

Dzień Dziecka w klasach I - III

Jak co roku w naszej szkole z okazji Dnia Dziecka organizowane są zajęcia sportowe. W tym roku udział w dyscyplinach sportowych wzięły 4 klasy pierwsze, 3 klasy drugie oraz 2 klasy trzecie. Wszyscy w bojowych oraz wesołych nastrojach przybyli do szkoły ubrani w odpowiednie kolory. Na początku zebraliśmy się w naszej hali sportowej gdzie powitała nas Pani Dyrektor. Następnie każda z klas zaprezentowała swój okrzyk bojowy. A na koniec zaśpiewaliśmy hymn sportowca " Zawsze wygrywa ten, kto dobrze bawi się, zasady fair play - dobrze zna!". I tego się trzymaliśmy ! Przed przystąpieniem do zawodów, pani Mariola przeprowadziła taneczną rozgrzewkę dla wszystkich klas, co wprowadziło nas wszystkich w wesoły nastrój. Tanecznym krokiem wszyscy poszliśmy na szkolne boisko, na którym było baaaaardzo gorąco, i wcale nie chodzi tu o słoneczko które towarzyszyło nam przez cały czas :) Czekało na nas 9 stanowisk z przygotowanymi konkurencjami. Wszyscy bawiliśmy się na prawdę super ! Każdy się uśmiechał, bawił i  nikt ze sobą nie rywalizował :) Wszyscy jesteśmy wygrani! Na koniec czekała na nas ochłoda w postaci przepysznych lodów ! Mniam ! Po słodkiej niespodziance, wszyscy ponownie udaliśmy się na halę sportową gdzie czekała na nas Pani Dyrektor z przygotowanymi dyplomami :)

~GALERIA~

 

Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew...

Wszystko to oraz wiele innych atrakcji poznali uczniowie klas czwartych, którzy uczestniczyli w trzydniowej wycieczce.

 

Wycieczkę rozpoczęliśmy w miejscu, gdzie królowa polskich rzek kończy swój bieg a zakończyliśmy niezwykłym spotkaniem z historią w zamku krzyżackim. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

~GALERIA~

 

XXIII Biegi Przełajowe im. Marka Kacprzaka w Nowej Suchej

Źródło: http://promyk.nowasucha.info/18971/xxiii-biegi-przelajowe-pod-znakiem-slonecznej-pogody/

29 maja 2016 roku oprócz pięknej słonecznej pogody przyniósł nam jeszcze XXIII Biegi Przełajowe im. Marka Kacprzaka w Nowej Suchej. Jak co roku na starcie stanęło około 250 uczestników. Tym razem zabrakło biegaczy z Domaniewic, ale dla uczniów z Pijarskiego Gimnazjum w Łowiczu to już właściwie obowiązkowy punkt programu. Oczywiście największą grupę stanowiły szkoły z Gminy Nowa Sucha, choć odnotować należy też biegaczy z Sochaczewa i okolic. Zawody rozpoczęliśmy od startu najmłodszych. Najpierw swe umiejętności prezentowały Szkoły Podstawowe, a następnie gimnazjaliści. W obu przypadkach okazałe puchary za drużynowe pierwsze miejsce zgarnęli reprezentanci Kozłowa Biskupiego. Punktem kulminacyjnym imprezy był jak zawsze Bieg OPEN im. Marka Kacprzaka. Na dystansie liczącym 3000 metrów najlepsi okazali się Radosław Sikora wśród mężczyzn i Zuzanna Zajączkowska wśród kobiet. Poniżej zwycięzcy poszczególnych biegów:

 

 

Więcej…

 

Wyjątkowa lekcja

20 maja 2016 w klasie 6a odbyła się nietypowa lekcja. Lekcje przygotowały i poprowadziły dwie uczennice klasy 5b – Natalia Augustyniak i Oliwia Bukowska.

Na wstępie przedstawiły się, zadbały o porządek i dyscyplinę w klasie oraz podały temat, który brzmiał bardzo pospolicie: „Coca cola”.

Lekcja zaczęła się bardzo przyjemnie od poczęstowania chętnej osoby szklaneczką coca coli i pytania, ile osób z klasy pija coca colę. Okazało się, że około 90% uczniów. A dalej, to już było pełne zaskoczenie…

Młodziutkie nauczycielki przedstawiły konkretne dane dotyczące składu coca coli, łącznie z pokazaniem ilości cukru zawartego w puszce napoju, odkryły etymologię słowa coca cola oraz przybliżyły miejsce jej produkcji, podając przykre konsekwencje dla mieszkańców Meksyku. Potem był czas na różne doświadczenia, np. coca cola w połączeniu z zardzewiałym gwoździem, mlekiem itp.

Uczniowie klasy VI mieli przerażenie w oczach… Dodatkowo nauczycielki mówiły o chorobach typu: cukrzyca, otyłość, nowotwory, których jedną z przyczyn może być coca cola. Bardzo sugestywnie zaprezentowały uciążliwości życia związane z tymi chorobami.

 

Na koniec uczennice z klasy V sprawdziły czy założone cele zostały osiągnięte. Padło pytanie: „kto napije się coli po dzisiejszej lekcji?”. Nikt nie podniósł ręki…

 

 

 

 

Gminny Konkurs Ortograficzny

26 kwietnia 2016 r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny. Udział w konkursie wzięło 13 uczniów klas I - III ze szkół gminy Nowa Sucha. Uczniowie pisali dyktando pt. "Łasuchy", którego treść nawiązywała do zdrowego odżywiania. Jednocześnie tekst zawierał wiele trudnych pod względem ortograficznym wyrazów.

Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce

Szymon Świderski - Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim

 

II miejsce

Jakub Jaworski - Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie

Zuzanna Adamiak - Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej

Jakub Wysocki - Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim

 

III miejsce

Wiktoria Milczarek - Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej

 

Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

Organizatorzy

~GALERIA~

 

„Drugie życie butelki”

25.04.2016 r. wśród uczniów klas 0-III rozstrzygnięto konkurs ekologiczno-plastyczny pt.„Drugie życie butelki”. Został on zorganizowany w związku z Dniem Ziemi, który na świecie świętuje się od 22 kwietnia 1970 r.

 

Celem konkursu było:

- uświadomienie korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów,
- rozwijanie umiejętności plastycznych i artystycznych dzieci,
- rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej.

 

Konkursowe prace naszych uczniów są niezwykle interesujące, dlatego wiele z nic zostało wyróżnionych i zdobią korytarz szkolny.

 

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce: Julia Wiśniewska kl. 2a

II miejsce: Igor Gierasimiuk kl. 1a

III miejsce: Maja Ciastek kl.2c

III miejsce: Zuzanna Chojnacka kl.2a

 

WYRÓŻNIENIA:

Patryk Trzciński kl.1c

Zofia Wagner kl.2c

Adam Grzybowski kl. 1b

Kinga Markucińska kl.2c

Kacper Trzciński kl.1c

Maciej Olbiński kl.1a

Marcel Kiełbasiński kl.1b

Marcelina Orzeszek kl.1c

Gabryś Pętlak kl. 1c

Anna Bugaj kl.1c

Agata Trzcińska kl.1b

Nikola Misiak kl.1c

Oliwier Sałaciński kl.1b

Antoni Michalak kl. 2c

Igor Zimochocki kl.1b

Mikołaj Gontarek kl.1c

Krystian Kocimski kl.1a

 

 

 

Wszystkim wyróżnionym dzieciom - serdecznie gratulujemy!

 

Organizator konkursu:

 

Aneta Gozdowska

~GALERIA~

 

Koncert w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie

26 kwietnia 2016 r. uczniowie z klas 1d i 2c uczestniczyli w koncercie zorganizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Sochaczewie. Dzieci mogły posłuchać brzmienia różnych instrumentów, poznać ich nazwy oraz przyporządkować je do odpowiedniej rodziny instrumentów. Niezwykłą atrakcją tego koncertu był występ jednego z uczniów klasy 2c –Ignacego Mikulskiego, który wspaniale zagrał utwór na ksylofonie. Po powrocie do szkoły młody muzyk –Ignaś udzielił rówieśnikom wyczerpującego wywiadu na zorganizowanej przez wychowawcę „konferencji prasowej”. Opowiadał m.in. o przygotowaniach do koncertu, zajęciach w szkole muzycznej, grze na instrumentach perkusyjnych oraz o swoim ulubionym instrumencie - fortepianie.

 

Wychowawca klasy 2c

Aneta Gozdowska

 

 

~GALERIA~

 

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Literackim

Uczeń klasy Va Damian Pętlak otrzymał wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Literackim ,, List do...”. Jest to niemałe osiągnięcie z uwagi na to, że na konkurs wpłynęło 57 listów do ulubionego bohatera literackiego z 10 szkół podstawowych w powiecie sochaczewskim. Adresatem listu Damiana był Odyseusz, bohater mitologiczny, który zachwyca i intryguje wytrwałością w dążeniu do celu oraz pragnieniem powrotu do swojej ojczyzny i rodziny.

 

 

Anna Walczak

 

„Pro publico bono”

„Docere et delectare” (nauczać i bawić), ta formuła wyznaczająca zadania oświeceniowej literaturze doskonale sprawdza się i teraz.  Uczniowie z Kozłowa Biskupiego po raz kolejny przekonali się, że wychodząc  ze szkolnych ławek nadal można się uczyć, a przy tym świetnie bawić. Okazji ku temu ostatnio było kilka, a więc …

Jedną z nich  było spotkanie z żołnierzami  z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, stacjonującej w Bielicach. Towarzyszyli im uczniowie  klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza. Można rzec, że była to swoista lekcja patriotyzmu. Multimedialna prezentacja poświęcona Wojsku Polskiemu,  była przeplatana opowieściami plut.  Dariusza Potargowicza, uczestnika kilku misji wojskowych, a także (i tu zaskoczenie) rapera, który, jak sam przyznaje, jest dla niego „oknem na świat i krzykiem”. Nasi uczniowie mieli szansę wziąć udział w warsztatach poświęconych niesieniu pierwszej pomocy, zapoznać się ze sprzętem służącym ratowaniu zdrowia i życia, a także wypróbować broń, której używają polscy żołnierze.

Obserwując reakcje uczniów należy przyznać, ze spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie, a niejeden z nich pomyślał o włożeniu munduru.

Per aspera ad astra”,tymi słowami  można podsumować lekcję, jaką nasza młodzież odebrała już następnego dnia, uczestnicząc w spotkaniu z wybitnym szermierzem, Marianem Sypniewskim, który do naszej szkoły przyjechał na zaproszenie dziewcząt z klasy drugiej, realizujących projekt gimnazjalny i ich wuefistki - p. Urszuli Mergner.

Marian Sypniewski  przeszedł do legendy polskiego sportu, zostając dwukrotnym medalistą olimpijskim, mistrzem świata, wielokrotnym mistrzem Polski. Obecnie udziela się jako sędzia międzynarodowy, działacz sportowy, a przede wszystkim propagator kultury fizycznej  wśród społeczeństwa.

Podczas spotkania zaznajomił wszystkich z dyscypliną, którą uprawiał , a także trzema jej konkurencjami: szablą, floretem i szpadą. W niezwykle barwny sposób opowiadał o życiu prywatnym, chętnie odpowiadał na pytania dziewcząt. Zachęcał młodzież do uprawiania sportu i podejmowania wysiłku, wielokrotnie podkreślając, że za każdym zwycięstwem stoi żmudna praca. Jak na mistrza fechtunku przystało, nie mogło się obyć bez prezentacji broni, którą zapewniał sobie kolejne zwycięstwa i pokazania kilku ćwiczeń na refleks, który według Olimpijczyka jest jednym z najważniejszych elementów w tym sporcie..

Młodzież, podziękowała  mu za odwiedziny gromkimi brawami, a także tańcami, walcem w wykonaniu gimnazjalistów z klasy trzeciej i polką, przygotowaną przez drugoklasistów, pod opieką p. Agnieszki Prokop. Gość został obdarowany również wspaniałym portretem, namalowanym przez Wiktorię Felczak i pamiątkowym kubkiem Mistrza z nazwą szkoły .

Po tym pamiętnym spotkaniu, każdy potwierdzi , że  „przez trudy do gwiazd”.

„Sapere aude”, a tą maksymą z pewnością możemy podsumować kolejną odsłonę „uczyć, bawiąc”. Za nami Tydzień  Kultury Języka Polskiego. Tym razem propagowaliśmy piękno mowy ojczystej rozwiązując  łamigłówki językowe, zabawiając się w matadorów, słuchając  „mini-wykładów o maxi-sprawach”, mierząc się z zemstą logopedy i unieszkodliwianiem koni trojańskich w stajni Augiasza i wcielając w kaligrafów. Imprezę zorganizowały polonistki z Zespołu Szkół (Danuta Niewińska, Małgorzata Miłkowska, Anna walczak, Renata Rymarz, Agnieszka Kopowicz). Głównym jej celem było zachęcenie uczestników do pogłębiania wiedzy o języku polskim oraz o źródłach kultury i tradycji literackiej.

Wierząc, że takie działania  w znacznym stopniu z pewnością uatrakcyjniają  żmudny proces nauczania i przyczyniają  się do budzenia we wszystkich świadomości językowej, warto postarać się, żeby Tydzień Kultury Języka Polskiego na stałe wszedł  do naszego szkolnego kalendarza, bo przecież  „ Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali”

„ Veni, vedi, vici” po tym tygodniu mogą zakrzyknąć :

Mistrz Ortografii 2016

 

  • Aleksandra Orlikowska
  • Szymon Komendarek
  • Jakub Bąba
  • Jakub Żmuda
  • Julia Kijoch

 

Mistrz Kaligrafii 2016

 

  • Oliwia Miszkurka
  • Julia Kijoch

 

Mistrz Kultury Języka 2016

 

  • Mikołaj Budner
  • Klaudia Cieślak

 

Mistrzowskie tytuły powędrowały również do całych klas:

zwycięzcy konkursu „ Zemsta Logopedy”- klasa 5c

zwycięzcy konkursu „W stajni Augiasza są konie trojańskie”- klasa 6b

zwycięzcy konkursu „ Corrida- czyli walka z bykami” – klasa 5b SP; klasa Ia gim.

zwycięzcy konkursu „ Co w mowie piszczy”- klasa IIa

Mistrzowie otrzymali pamiątkowe kubki z nazwą szkoły i tytułem mistrza, ufundowane przez panią dyrektor Szkoły- Małgorzatę Miłkowską,  a także  jogurty, podarowane przez  firmę Bakoma, która chętnie wspiera akcje, nie tylko  promowania wśród dzieci i młodzieży nawyków zdrowego odżywiania i uświadamiania im wpływu pożywienia  na sukcesy osiągane w nauce, ale także posługiwania się poprawną polszczyzną.

Dla uczniów szczere gratulacje, a dla życzliwych darczyńców serdeczne podziękowania.

Summa summarum:  “ guadium in littteris est”


 

Wizyta żołnierzy

~GALERIA~

 


 

Spotkanie z p. Marianem Sypniewskim

~GALERIA~


 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Głosu Szkoły.

LINK

Renata Rymarz

 

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

 

Więcej…

 

Prace uczniów klasy 3b - koszyk wielkanocny

Więcej…

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE NA LODOWISKU

W ramach godzin wychowania fizycznego uczniowie klas piątych a, b, c na lodowisku w Sochaczewie uczyli się jeździć na łyżwach. Początki były trudne, ale efekt końcowy nauki fantastyczny.

~GALERIA~


 

 

 

Gminny Konkurs Czytelniczy

15. 03. 2016 r. w Zespole Szkół w Nowej Suchej odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy: "Przez lądy i oceany z Tomkiem Wilmowskim” dla uczniów gimnazjum oraz „Z panem Samochodzikiem na tropach przygody” dla uczniów klas IV – VI.

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, zachęceni  tematyką z zapałem i ciekawością dzielnie pochłonęli trzy tomy przygód Tomka Wilmowskiego oraz trzy tomy podszytych nutką sensacji przygód pana Samochodzika . Przebrnęli przez szkolne eliminacje i przystąpili do współzawodnictwa z uczniami szkół Gminy Nowa Sucha. Przystąpili z pełnym powodzeniem:  Patrycja Pieńkowska z kl. I bg zdobyła I miejsce wśród uczniów gimnazjum i Antoni Łażewski z kl. Vc II miejsce wśród uczniów klas IV – VI. Gratulacje! Niechaj  takie wydarzenia będą zachętą dla innych do rozwijania swoich pasji czytelniczych.

Beata Serafin i Agnieszka Kopowicz

 

 

Przyjaciele naszej szkoły

BORYSZEW S.A.

British School


Odsłon : 203501
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Użytkownik